Aktualizacje

Prawda, że dziwnie to brzmi? „Opowieść pierwszą” napisałem jednak w taki sposób, by mimo wydania książki, możliwa była niewielka ingerencja w odbiór jej treści. Aktualizacje dotyczyć będą stron w sieci, do których odsyła powieść.

Przypominam także, że treść książki jest autonomiczna, tzn. nie wiąże się ściśle z zawartością stron www. Można je odwiedzać czytając powieść lub po jej zakończeniu, ale nie ma takiej konieczności.

autor

Lista aktualizacji:
10.01.2015 - Rozdział 24